Đây là một phiên bản cũ của văn kiện!


Hành trình có chỗ sẵn

Logo Bassac

Sẵn sàng đi hôm nay và ngày mai

Hôm nay, có 12 cabins sẵn theo cantho-cantho.
Vào ngày mai, có 12 cabins sẵn theo cantho-cantho.

Tham khảo ngày khác

Chỗ sẵn qua một đêm

Xuất phát Hành trình Kết thúc Cabin   Ghi chú Sinh hoạt thêm Đặt chỗ
T5 04 T12 2020 cantho-cantho T6 05 T12 2020 10 cab. có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T5 04 T12 2020 cantho-cantho T6 05 T12 2020 12 cab. hành trình bảo đảm; có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T6 05 T12 2020 cantho-cantho T7 06 T12 2020 10 cab. có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T6 05 T12 2020 cantho-cantho T7 06 T12 2020 12 cab. hành trình bảo đảm; có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T7 06 T12 2020 cantho-cantho CN 07 T12 2020 10 cab. có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T7 06 T12 2020 cantho-cantho CN 07 T12 2020 12 cab. hành trình bảo đảm; có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo

Chỗ sẵn qua hai đêm

Xuất phát Hành trình Kết thúc Cabin   Ghi chú Sinh hoạt thêm Đặt chỗ
T5 04 T12 2020 cantho-cantho-cantho T7 06 T12 2020 10 cab. có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T5 04 T12 2020 cantho-cantho-cantho T7 06 T12 2020 12 cab. hành trình bảo đảm; có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T6 05 T12 2020 cantho-cantho-cantho CN 07 T12 2020 10 cab. có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T6 05 T12 2020 cantho-cantho-cantho CN 07 T12 2020 12 cab. hành trình bảo đảm; có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T7 06 T12 2020 cantho-cantho-cantho T2 08 T12 2020 10 cab. có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo
T7 06 T12 2020 cantho-cantho-cantho T2 08 T12 2020 12 cab. hành trình bảo đảm; có thể thuê tàu riêng Extension: khách sạnExtension: điểm tâmExtension: chợ nổiExtension: tới bằng máy báy Extension: khách sạnExtension: nhà hàngExtension: tour xe đạpExtension: đi bằng máy bay tham khảo

Trong khi chúng ta chuyển web tới máy chủ mới, một số chương trình sẽ trình bằng tiếng Anh. Xin Quý khách thông cảm.
  as PDF
Copyright (c) 2014-2020 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - +84 292 382 9540 / 0903 033 148